Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 96 Next Page
Page Background

2

Kia haapai ngaa kupu koorero

ki te tahuhu o te rangi

Hei huarahi ki too taatou Atua

kaha rawa

Koia too taatou piringa, kia puta

ki te wheiao ki te ao marama,

He maungarongo ki te whenua

He whakaaro pai ki ngaa taangata

katoa.

Kia tau hoki aana manaakitanga

ki runga i a Kiingi Tuheitia,

Kia hikoi i runga nga tongikura o

ngaa maatua tuupuna

Hei pupuru ki te Mana Motuhake

I hiihiritia ai te mana atua, me

ngaa kaawai rangatira o te motu.

Ki oo taatou mate huhua, haere

atu raa koutou ki paerau

Ki te huihuinga mo raatou maa

kua mene ki te poo,

Moe mai koutou i te au te rena

te urunga te taka te moenga

te whakaarahia

Moe mai koutou i roto i te ariki.

HE KUPU

NAA TE KIINGI

message from the king