Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 96 Next Page
Page Background

he maimai aroha

Aituaa, Aituere, Aitukikini,

Aituwhakatika tumu nui e! Pari nui e!

Me kapo kau ake raa i te rehu o te tai.

I te ao i te poo i te tai whati nui, haakiri

ana mai ngaa reo aroha.

Ngaa mokopuna e maimoa kau ana e.

Me peewhea raa, me peewhea raa.

Piikarikari ana ngaa taringa ki ngaa reo

paaoho mai i ngaa ngaru o aake aake.

Whakaraawhiti te tirohanga ki te

taitamawahine, ka mawhiti mai ki te

taitamataane.

Te motu raa ia e tuungia nei te ururua

kia ritorito ai te tupu o te harakeke.

Teeraa te pikinga mai o Matariki ki te

tara ki Taupiri.

E kawe mai nei i te aunui i te auroa o

nanahi raa.

Kia panuku ake ki ngaa raa o apoopoo.

Ko te poo ki te poo ka tau!

Ko te ao ki te ao ka whanatu!

Tihei mauri ora.

COVER IMAGE: Ngaa mokopuna o te whaanau Wharakura, Waikato-Tainui Games 2016