Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 96 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 96 Next Page
Page Background

TOOIA TE WAKA KI TOONA TAUNGA, KI TOONA TAKOTORANGA KI UTA E.

E TE IWI, TEENA TAATOU KATOA.

TEENEI KA NOHO KA HIHIRI TE NGAAKAU O TE TANGATA KI TE MAHI E TAKOTO MAI NEI.

KO TE TOI TUPU, KO TE TOI ORA, KO TE TOI TEERA I WHANAKE MAI I HAWAIKI.

TOOTOOKIA KIA PARA I TE HUARAHI O HAERE AKE NEI.

KIA MAAORI AI TE HAERE ATU, KIA MAAORI AI TE HOKINGA MAI.

KIA TAE TIKA MAI KI TE TONGIKURA.

MEHEMEA HE MAHI PAI MOO TE TANGATA, MAHIA!

WHAKATAU MAI KIA WHAKAATANGIA I TE TAU KUA MAHUE!

WHANAKETANGA 20 TAU

20 years of development

HE KUPU NAA TE KIINGI

message from the king

TAA TE HEAMANA O TE

WHAKAKITENGA O WAIKATO

chairman’s review

WHAKATUPURANGA 2050

NGAA TOHU

strategic framework 2050

TE PUURONGO

AA TE ARATAURA

report of te arataura

TE PUURONGO AA TAINUI

GROUP HOLDINGS

report of tainui group holdings

TE PUURONGO AA

WAIKATO-TAINUI

COLLEGE FOR RESEARCH

AND DEVELOPMENT

report of waikato-tainui

college for research and

development

NGAA POUPOU

our governors

PUURONGO WHAKAHAERE

operations report

TE TAENGA KI NGAA HUI

meeting attendance

RAARANGI TAHUA

financial statements

01

02

05

08

10

14

18

20

22

44

49

RAARANGI KAUPAPA

contents